Naša nemocnica v Čadci

 

 

                                                                             občianske združenie

Vítame Vás na stránke občianského združenie Naša nemocnica v Čadci

|  Úvod  |  O nás  |  Projekty  |  Galéria  |  Sponzori  |  Kontakty  |    |


 ›››  Zjednodušený spôsob prispenia finančných prostriedkov  ‹‹‹

Ú s p e š n e   z r e a l i z o v a n é   p r o j e k t y
Larválna terapia LUCILIA
Prístrojová technika pre záchranu novorodencov
„Hniezdo záchrany“
Modernizácia elektroliečby na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení
Prístrojová technika pre vážne choré deti
Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou

A k t u á l n e   p r o j e k t y
Vodný kúpeľ pre oddelenie fyziatricko-rehabilitačné
- v.s. 26
Elektrické polohovacie postele pre oddelenie dlhodobo chorých
- v.s. 25
Bioptické kliešte na gastroenterologickú ambulanciu
- v.s. 24
Prístrojová technika pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- v.s. 16
Lampa Bioptron Compact pre „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“
- v.s. 23
Príspevok na zakúpenie nového CT prístroja
- v.s. 10
Prístrojová technika pre chirurgiu – Harmonický skalpel
- v.s. 22
Prístrojová technika na zavedenie génovej analýzy
- v.s. 21
Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti - interného oddelenia - v.s. 17
Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na neurologickom oddelení - v.s. 13

P r i p r a v u j e m e
Rekonštrukcia priestorov detského oddelenia – izby pre mamičky - v.s. 15
 

Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou 

Cieľ projektu
Cieľom projektu je pomôcť pacientom pri bolestiach chrbtice, ktoré súvisia s vyklenutím medzistavcovej platničky (hernia disku).

Popis projektu

Bolesti v chrbtici s/bez vystreľovania do končatín postihujú 80% populácie aspoň 1 krát za život. Sú vedúcou príčinou práceneschopnosti s významným dopadom na celkové náklady za zdravotnú starostlivosť. 90 % pacientov s bolesťami v chrbtici sa uzdraví spontánne za pomoci konzervatívnej liečby. U ostatných 10% pacientov je najčastejšou príčinou neúspechu liečby vyklenutie /hernia/ medzistavcovej platničky.
U nás je stále tzv. zlatým štandardom pri neúspechu konzervatívnej liečby operačný zákrok.

 
Prínos projektu
Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch narastá počet publikácií o neúspechoch operačnej liečby, zameriava sa pozornosť na minimálne invazívne liečebné metódy, ktoré majú dobrý klinický efekt v kombinácii s dobrou toleranciou a nízkou cenou. V súčasnosti sa medzi tieto metodiky zaraďujú minimálne invazívne perkutánne injekcie pod CT kontrolou (0,5% Marcaine ako depotné anestetikum v kombinácii s 7 mg Diprophos v 1 ml ako depotný kortikoid) ako i zmes kyslíka a medicínskeho ozónu.
Ozónoterapiou bolo liečených už viac než 150 000 pacientov, pričom publikované súbory pacientov vykazujú až 70-80% úspešnosť tejto liečby.
 

Odborný garant: MUDr. Miroslav Gajan
Prezentáciu k tomuto projektu si môžete pozrieť tu. Videoreportáž tu.


číslo účtu: 2572785957/0200, variabilný symbol: 10
alebo použite ›››  Zjednodušený spôsob prispenia finančných prostriedkov  ‹‹‹
Dakujeme

© 2009 Naša nemocnica v Čadci, občianské združenie.