Naša nemocnica v Čadci

 

 

                                                                             občianske združenie

Vítame Vás na stránke občianského združenie Naša nemocnica v Čadci

|  Úvod  |  O nás  |  Projekty  |  Galéria  |  Sponzori  |  Kontakty  |    |

 

Projekty občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
pre jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca – rok 2017

Spoluúčasť pri financovaní:
Kúpa trávy, stromov, rastlín do ÁTRIA, ktoré buduje Kysucká nemocnica

ako oddychovú zónu pre pacientov

- variabilný symbol: 10


Realizácia dole uvedených projektov - kÚpa:

 

1. Nočné stolíky, stojany na infúzie - interné oddelenie I.

- variabilný symbol: 11

2. Prístroj Minolta na meranie bilirubínu - novorodenecké oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 12

3. Prístroj na vyšetrenie ciev, injekčné pumpy, kardiacke kreslá - chirurgické oddelenie a JIS

- variabilný symbol: 13

4. Toaletné - sprchové a transportné kreslá - oddelenie úrazovej chirurgie a JIS

- variabilný symbol: 14

5. Infúzny objemový dávkovač infúzií - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 15

6. Germicídny žiarič - oddelenie paliatívnej starostlivosti

- variabilný symbol: 16

7. Sprchovacie lôžko - ODCH
- variabilný symbol: 17

8. Sprchovacie lôžko, injekčné dávkovače - neurologické oddelenie JIS
- variabilný symbol: 18

9. Pulzný oximeter, germicídny žiarič - detské oddelenie
- variabilný symbol: 20

10. EKG prístroj - ošetrovateľské oddelenie DOS

- variabilný symbol: 21

11. Prístroj na kryoterapiu - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

- variabilný symbol: 22

12. Vodná lázeň -  oddelenie klinickej biochémie
- variabilný symbol: 23

13. Stolový termostat na inkubáciu vzoriek - HTO

- variabilný symbol: 24

14. Trepačka na prípravu vzoriek - oddelenie klinickej mikrobiológie

- variabilný symbol: 25

15. ELITE CTG prístroj s telemetrom - gyn. pôr. oddelenie

- variabilný symbol: 26

16. Transportná plachta, záchranársky batoh - RZP

variabilný symbol: 27
 

naše projekty budú financované z 2 % zo zaplatenej dane

 od fyzických a právnickÝch osôb a zo schválených projektov.

 v prípade záujmu pomôcŤ niektorému oddeleniu, si môžete vybrať

 projekt, na ktorý chcete prispieť.

Kontaktné údaje:
Naša nemocnica v Čadci, o. z., Palárikova 2311, 022 16  Čadca
IČO: 42067502
č. ú. SK91 0200 0000 0025 7278 5957

 

 


 

© 2009 Naša nemocnica v Čadci, občianské združenie.