Naša nemocnica v Čadci

 

 

                                                                             občianske združenie

Vítame Vás na stránke občianského združenie Naša nemocnica v Čadci

|  Úvod  |  O nás  |  Projekty  |  Galéria  |  Sponzori  |  Kontakty  |    |


Naše združenie vzniklo 18.2.2009.
Jeho cieľom je podporiť rozvojové projekty  a prispieť tak ku kvalitnému
poskytovaniu zdravotníckych činností jednotlivých oddelení
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.

MOTTO: Lepšie je zapáliť čoby len malý plamienok, ako preklínať tmu!


Dňa 2. 10. 2015 prebehlo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo a menuje predsedníctvo:

Predsedníctvo
Viera Valková, predseda
Mgr. Mária Šimčisková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Iveta Bartusková, člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Mgr. Martina Škorvánková
Mgr. Janka Strýčková

Členovia OZ
Ing. Martin Šenfeld, MBA
Mgr. Mária Ščuryová
MUDr. Katarzyna Krížková
Mgr. Anna Grochalová
Bc. Jana Lutišanová
Mgr. René Gamrot
Daniel Roman
Mgr. Darina Vrbinárová
JUDr. Milan Rebroš
Miroslav Janík

Dokumenty
Stanovy
Zápisnica z prvého valného zhromaždenia

Zápisnica z druhého valného zhromaždenia
Zápisnica z tretieho valného zhromaždenia
Potvrdenie o pridelení IČO
Zmluva o bežnom účte
Prehľad hospodárenia za rok 2009
Prehľad hospodárenia za rok 2010
Prehľad hospodárenia za rok 2011
Prehľad hospodárenia za rok 2012
Prehľad hospodárenia za rok 2013
Prehľad hospodárenia za rok 2014
Prehľad hospodárenia za rok 2015
Prehľad hospodárenia za rok 2016
Etický kódex
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2016
 

© 2009 Naša nemocnica v Čadci, občianské združenie.